Preskoči na sadržaj
Pristupačnost

O projektu


NAZIV PROJEKTA

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima – KK.06.5.2.06.0001

OPIS PROJEKTA

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

EPPR